Trường THCS Phạm Huy Thông

Địa chỉ: Phố Nguyễn Trung Ngạn, TT Ân Thi, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại:

Email: c2phamhuythongat.hungyen@moet.edu.vn